Příměstský tábor v Pavlově

Pro děti budeme organizovat příměstský tábor v záchranné stanici Pavlov o.p.s. s každodenním vzdělávacím programem zaměřeným na zvířata a ochranu přírody. 

Termín: 19.-23.7. 2021

Cena tábora je zdarma, je nutné hradit stravu.

Denně se bude jezdit z Humpolce do Pavlova a zpět. Doprava bude zajištěna.

Podmínkou je doložit zaměstnání rodičů (hrazeno z Operačního programu Zaměstnanost)

Kapacita je omezena, pro více informací pište na: slapotytabor@centrum.cz

Tábor je hrazen z prostředků EU, operační program

Příměstské tábory KČT Šlápoty, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013994


 

Přílohy