Chodecký test – výpočet indexu zdatnosti

:Tvůj výsledek je

Miloš Vystrčil

Kategorie zdatnosti (BODY)

Vysoce nadprůměrný:nad 130
Nadprůměrný:111-130
Průměrný:90-110
Podprůměrný:70-89
Vysoce podprůměrný:pod 70